Sosyal Sorumluluk Projemiz

Merkezlerimizde Sıfır Atık Projesini Uyguluyoruz
 

❖ Verimliliği artırırken çevreyi koruyoruz.

❖ Temiz ortam kaynaklı olarak performansı artırmayı hedefliyoruz.

❖ Çevresel risklerin azalmasını sağlıyoruz.

❖ Çevre koruma bilincinin kurumumuz bünyesinde gelişmesine katkı sağlayarak çalışanların “duyarlı tüketici” duygusuna sahip olmasını teşvik ediyoruz.

 

ANLAŞMALI KURUMLAR