Kalite Politikası

Kalite Politikası

Kalite Yönetim Birimi; Merkezimizde sunulan sağlık ve eğitim hizmeti faaliyetleri ile ilgili süreçlerin belirlenmesi, işleyiş sırasında ihtiyaç duyulan her tür dokümantasyonun oluşturulması ve takibinin yapılması ile süreçlerin kontrol edilmesi, tespit edilen aksaklıkların iyileştirilmesi, daha kaliteli, daha güvenli ve daha verimli hizmet sunumu için hedef belirleme ve belirlenen hedeflere ulaşma çalışmaları yapmak ve sonuçlarını kontrol etmekle görevlidir. Hasta ve hasta yakınları ile çalışanların dilek öneri ve görüşlerinin alınarak değerlendirilmesi ve sunulan hizmetin iyileştirilmesi sürecine yansıtılması yine birimde yürütülen faaliyetlerden bazılarıdır.

Merkezimizde sunulan sağlık ve eğitim hizmeti sırasında hasta ve çalışan güvenliğinin sağlanması birinci önceliğimiz olup yapılan her türlü düzenlemede mutlaka hasta ve çalışan güvenliği göz önünde bulundurulur. Bu amaçla oluşturulan komitelere aktif  katılım ve her türlü desteğin sağlanması Kalite Yönetim Birimi çalışmalarının önemli bir kısmını oluşturmaktadır. Hasta ve çalışan güvenliğini tehdit eden her türlü durumda gereken düzeltici ve önleyici faaliyetler birimimiz tarafından işlevsellik açısından kontrol edilmektedir.

Süreçlerin takibi ile önceden belirlenen hedeflere ve kalite seviyesine uygunluğu tespit etmek üzere periyodik olarak istatistiksel veriler toplanır ve üst yönetim ile birim kalite sorumlularının katıldığı toplantılarda değerlendirerek iyileştirme çalışmaları planlanır.

 

ANLAŞMALI KURUMLAR