İlke ve Değerlerimiz

İlke ve Değerlerimiz

1-Sağlık hizmetlerimizi evrensel tıbbi ve etik değerlerin bilincini ve sorumluluğunu taşıyarak sunmak.

2-Hastalarımızın ihtiyaç ve beklentilerine uygun hizmet sunmak.

3 Hastalarımızın ve çalışanlarımızın beklentilerine ve mutluluklarına odaklı hizmet anlayışı benimsemek.

4-Hastalarımızla, çalışanlarımızla, tedarikçilerimizle ve toplumumuzla ilke ve değerlerimiz çerçevesinde güven ortamı oluşturmak.

5-Takım ruhu içinde başarılarımızı takdir ederek, sorunların oluşmasına fırsat tanımamak, çıkabilecek sorunlarda ise çözüm odaklı davranmak.

6-Sağlık hizmetlerimizi, zamanında ve uyulması gereken tüm sağlık standardlarına uygun olarak, birbirimizi yücelterek ve destekleyerek başarıyla sunmak.

7-Başarıya odaklı sağlık hizmeti sunumumuzu, günün koşullarına uygun en gelişmiş teknolojiyle sürekli geliştirerek sunmak.

8-İnsan sağlığı gibi hayati bir öneme sahip bir alanda hizmet sunmaktan dolayı, büyük sorumluluk gerektiren bir konumda olduğumuzun bilincinde olarak hizmet vermek.

9-Çevre ve toplumumuzun için büyük öneme sahip bir hizmet sunduğumuzun bilincinde olmak

 

ANLAŞMALI KURUMLAR