Kalite Yönetim Sistemimiz

Kalite Yönetim Sistemimiz

Merkezlerimizde  kalite yönetim sisteminin kurulmasının amacı; Öncelikle bu sistemin tüm merkezlerimizde uygulanmasını sağlayarak hasta ve çalışan güvenliğimiz ile hasta ve çalışan memnuniyetini arttırmak, kalite gelişimini sürekli hale getirerek bir kurum kültürü  yaratmak, sağlıkta kalite standartları ( Diyaliz) ve uluslararası standartlara uygun bir şekilde hastalarımıza hizmet sunmaktır.  Merkezlerimizde  kalite çalışmaları, üst yönetim ve klinik kalite yönetim sorumlularının katılımı ve desteği ile “ Kalite Yönetim Birimi” tarafından Sağlık Bakanlığı Sağlıkta Kalite Standartları (SKS)- Diyaliz Seti doğrultusunda yürütülmektedir. SKS ‘ye göre belirlenen bölümler için Kalite Yönetim Direktörü ile birlikte her bir merkezimiz için kalite yönetim sorumluları, kalite sorumluları  görevlendirilmiştir. Bu bölümler aşağıda şu şekilde sıralanmıştır;

 

1. KURUMSAL HİZMETLER

Kurumsal Yapı

Kalite Yönetimi

Doküman Yönetimi

Risk Yönetimi

İstenmeyen Olay Bildirim Sistemi

Acil Durum ve Afet Yönetimi

Eğitim Yönetimi

Sosyal Sorumluluk

2. HASTA VE ÇALIŞAN ODAKLI HİZMETLER

Hasta Deneyimi

Sağlıklı Çalışma Yaşamı

3. SAĞLIK HİZMETLERİ

Hasta Bakımı

İlaç Yönetimi

Enfeksiyonların Önlenmesi

Laboratuvar Hizmetleri

4. DESTEK HİZMETLER

Tesis Yönetimi

Otelcilik Hizmetleri

Malzeme ve Cihaz Yönetimi

Tıbbi Kayıt ve Arşiv Hizmetleri

Atık Yönetimi

Dış Kaynak Kullanımı

5. GÖSTERGE YÖNETİMİ

Göstergelerin İzlenmesi

Kalite Göstergeleri

6-İSTENMEYEN OLAY BİLDİRİM SİSTEMİ

Merkezlerimizde Hasta ve çalışanların güvenliğini tehdit edebilecek, gerçekleşmek üzereyken son anda gerçekleşmeyen (ramak kala) ya da gerçekleşen istenmeyen olayların bildirilmesini sağlamak, bu olayları izlemek, bildirimlerin sonucunda bu olaylara yönelik gerekli önlemlerin alınmasını sağlamaya yönelik İstenmeyen Olay Bildirim Sistemi kurulmuştur.

 

7-BİNA TURLARI (FİZİKSEL ALAN DENETİMLERİ)

Merkezlerimizde ; Hasta& hasta yakınları ve çalışanlar için sürekli, güvenli ve kolay ulaşılabilir nitelikte kliniklerimizin fiziki koşulları ve teknik altyapısını kontrol etmek amacıyla düzenli aralıklarla bina turları yapılmaktadır.

Diyaliz Merkezlerimizin üst yönetimince oluşturulan ekipler,  merkezin büyüklüğü dikkate alınarak   yürütülen çalışmaların etkililiğini, sürekliliğini ve işleyişini sağlayacak şekilde tanımlanmıştır. Bina turlarında diyaliz merkezlerimizde ki fiziksel durum ve işleyiş ile ilgili aksaklıklar tespit edilerek gerekli iyileştirmeler, düzeltici/ önleyici faaliyetler önceliklerine göre yapılmaktadır.

8-ÖZ DEĞERLENDİRME SÜRECİ (İÇ DENETİM)

Sağlıkta Kalite Standartları (SKS-Diyaliz Seti) gereği diyaliz merkezlerimizde yılda 1 defa öz değerlendirme yapılmaktadır.

Öz değerlendirme ekiplerimiz; Mesul müdür,Kalite Birim sorumluları, , Başhemşire,  Kalite Yönetim Direktörü oluşmaktadır.

Öz değerlendirme sıklığımız , yılda 1 defa yapılır.

Öz değerlendirme planımız, Sağlıkta Kalite Standartları-Diyaliz Seti içinde yer alan bölümlerin hepsini kapsayacak şekilde hazırlanır ve ilgili birime bildirilir.

Öz değerlendirme öncesinde tüm diyaliz merkezlerimize, iç denetim takvimi ve planı konusunda mail yolu ile bilgi verilir.

Not: Yukarıdaki bilgilerin hazırlanmasında Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanlığınca yayınlanan Sağlıkta Kalite Standartları-Diyaliz Setinden yararlanılmıştır.

 

ANLAŞMALI KURUMLAR